(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7, đường Cô Tám, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 1724): Lô máy cắt dây gồm 3 bộ phận rời nhau, hàng cũ đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng;

Tài sản thứ hai (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2241): Lô phụ gia xây dựng gồm 25 bao hiệu Arcus Stone-Arcuslime plaster, 2 thùng hiệu Brickform, 2 thùng hiệu Arcus Stone penetrating water repellent và 4 thùng hiệu Arcus Store Acrylic admixture do nước ngoài sản xuất, hàng mới.

Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng.

Tài sản thứ ba (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2279): Lô 1 máy phát điện Diesel engine, hiệu HUYNDAI; 1 máy bơm chữa cháy hiệu EBARA; 1 máy bơm điện bù áp chữa cháy hiệu Pentax, 1 máy in phun DCP-T 510W hiệu Brother; hàng mới.

Giá khởi điểm: 100.080.000 đồng.

Tài sản thứ tư (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016743): Lô máy nén khí 03 cái, máy cắt 03 cái, do nước ngoài sản xuất, hàng đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 10.500.000 đồng.

Tài sản thứ năm (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016771): 01 máy cắt nhôm hiệu Total, loại 1.600W do nước ngoài sản xuất, hàng mới.

Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 12/08/2019 đến 16h30’ ngày 26/08/2019.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 12/08/2019 đến 16h30’ ngày 26/08/2019.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 23/08/2019 đến 16h30’ ngày 26/08/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá:

+ Tài sản thứ nhất (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 1724): 8h00’ ngày 27/08/2019;

+ Tài sản thứ hai (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2241): 10h00’ ngày 27/08/2019;

+ Tài sản thứ ba (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2279): 14h00’ ngày 27/08/2019;

+ Tài sản thứ tư và thứ năm (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016743 và 00016771): 16h00’ ngày 27/08/2019;

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 32 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.