(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2020 do Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách 12 chỗ ngồi nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE đã qua sử dụng biển kiểm soát 31A-5384, số khung RZH1145002176, số máy 1RZ2869141.

Tài sản của: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia được phép bán thanh lý.

Giá khởi điểm : 40.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng. (Bốn triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 15/05/2020 đến 16h00 ngày 25/05/2020.

Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng ( Một trăm nghìn đồng)

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 15/05/2020 đến 16h00 ngày 25/05/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 20/05/2020 đến ngày 21/05/2020 (giờ hành chính).

Tại: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Số 10 Hoa Lư, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 25/05/2020 (Trước 16h00)

Tại: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông (Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 phút ngày 27/05/2020

Tại Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024.39999335

Thông tin xin liên hệ:

Công ty ĐGHD Phương Đông - Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội / Điện thoại: 024.39999335