(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 27/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1