(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Triệu Sơn. Địa chỉ: Phố Lê Lợi - Thị trấn Triệu Sơn - huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 39 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư mới năm 2017, xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), huyện Triệu Sơn.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá gồm 39 lô đất từ lô B31 đến lô B50; từ lô C20 đến lô C38.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDĐ (39 lô): 4.106,4 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3530201005045 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa. Khách hàng lưu ý nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá trong thời gian nộp tiền đặt trước.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/04/2021; ngày 23/04/2021 và ngày 26/04/2021 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên.

Nội dung nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 14/04/2021 tại khu đất đấu giá thuộc xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 23/04/2021.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), huyện Triệu Sơn (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 23/04/2021.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa) trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2021 tại hội trường UBND xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) (chi tiết tại hồ sơ đấu giá). Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá; người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.

DANH MỤC 39 LÔ ĐẤT Ở, MẶT BẰNG QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU DÂN CƯ MỚI NĂM 2017, XÃ TÂN NINH (NAY LÀ THỊ TRẤN NƯA), HUYỆN TRIỆU SƠN

Ngày 27/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 27/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 27/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3