(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2019 do Trung tâm GD nghề nghiệp – GDTX huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau:
Ngày 27/4/2019, đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tài sản tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 27/4/2019, đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tài sản tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2