(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Trung tâm phát trieent quỹ đất huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền vào ngày 27/3/2021 như sau:
Ngày 27/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1