(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Ban quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) của 12 lô đất từ Lô số 16 đến Lô số 27 Khu C14 Khu dân cư Dương Hòa Trà Sơn huyện Bắc Trà My do Ban quản lý dự án – Quỹ đất huyện Bắc Trà My đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m²/lô)

Hệ số

Đơn giá
(Đồng/m²)

Gía khởi điểm
(Đồng/lô)

Bước giá (Đồng/lô)

Tiền đặt trước (Đồng/lô)

KHU C14

1

Lô số 16

234,8

1,0

1.600.000

375.680.000

24.000.000

70.000.000

2

Lô số 17

237,7

1,0

1.600.000

380.320.000

24.000.000

70.000.000

3

Lô số 18

240,7

1,0

1.600.000

385.120.000

24.000.000

70.000.000

4

Lô số 19

243,7

1,0

1.600.000

389.920.000

24.000.000

70.000.000

5

Lô số 20

246,8

1,0

1.600.000

394.880.000

24.000.000

70.000.000

6

Lô số 21

249,8

1,0

1.600.000

399.680.000

24.000.000

70.000.000

7

Lô số 22

252,8

1,0

1.600.000

404.480.000

24.000.000

70.000.000

8

Lô số 23

253,1

1,0

1.600.000

404.960.000

24.000.000

70.000.000

9

Lô số 24

247,1

1,0

1.600.000

395.360.000

24.000.000

70.000.000

10

Lô số 25

240,9

1,0

1.600.000

385.440.000

24.000.000

70.000.000

11

Lô số 26

234,6

1,0

1.600.000

375.360.000

24.000.000

70.000.000

12

Lô số 27

228,4

1,0

1.600.000

365.440.000

24.000.000

70.000.000

TỔNG CỘNG

2.910,4

4.656.640.000

840.000.000

Tổng giá trị khởi điểm 12 lô đất là: 4.656.640.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

  (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Bước giá: 24.000.000 đồng được áp dụng cho 12 lô đất

3. Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

4. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án – Quỹ đất huyện Bắc Trà My

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc anh Vũ, SĐT: 0986224255

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 15h00 ngày 24/03/2020.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, phiếu nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 15h00 ngày 24/03/2020.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

+ Trụ sở làm việc: Bộ phận Phát triển quỹ đất của Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My (Phòng Nội vụ cũ) - Thị trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam.

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Bộ phận Phát triển quỹ đất của Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My (Phòng Nội vụ cũ) - Thị trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số: 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc

8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): 08h30 phút ngày 27/03/2020

+ Địa điểm tổ chức: Bộ phận Phát triển quỹ đất của Ban Quản lý Dự án - Qũy đất huyện Bắc Trà My (Phòng Nội vụ cũ) - Thị trấn Trà My - Huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 06 Hà Huy Giáp, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869143999 hoặc Vương 0935080646. Ban quản lý dự án – Quỹ đất huyện Bắc Trà My - anh Vũ SĐT: 0986224255