(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:
Ngày 27/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 1
Ngày 27/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 2