(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

- Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

- Điện thoại: 028-35174055      Fax: 028-35174054

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá:

- Tên Cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2.

- Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản: Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (danh mục tài sản đính kèm)

Lưu ý: Tài sản bán dưới dạng phế liệu, khách hàng trúng đấu giá phải tự cắt khung xe và đục hủy số máy của xe trước khi vận chuyển ra khỏi kho và chịu mọi chi phí phát sinh.

4. Giá khởi điểm: 66.000.000 đồng (do là bán tài sản công nên không có thuế giá trị gia tăng).

(Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn./.).

5. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá đúng hạn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá gồm:

- Đối với tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc Giấy ủy quyền), bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp có chứng thực của cơ quan công chứng, thời điểm công chứng đến ngày đăng ký mua tài sản không quá 06 tháng.

- Đối với cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực của cơ quan công chứng, thời điểm công chứng đến ngày đăng ký mua tài sản không quá 06 tháng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/1 hồ sơ.

8. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 11/12 đến 16h00’ ngày 24/12/2019, tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

9. Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 23&24/12/2019. Tại kho của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2. Liên hệ: ông Mai Xuân Lịch, số điện thoại: 0901.336.537. Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản chỉ được đi 01 người mang theo Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu xem tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

10. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 9.900.000 đồng, bằng chuyển khoản, từ ngày 24/12/2019 đến 16h00’ ngày 25/12/2019, (báo có ngân hàng tính đến 16h00’ ngày 25/12/2019), nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, tài khoản số 13810000206476, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé.

11. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): 10h00’ ngày 27/12/2019.. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).

DANH MỤC TÀI SẢN 

S

T

T

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng tài sản

1

Xe gắn máy biển số 59B1-188.61, số máy:23B3031695, số khung: RLCM235509Y036665

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

2

Xe gắn máy biển số 61T6-1311, số máy: RPTDS152FMH001115488, số khung: RPHWCHBUM5H115488.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

3

Xe gắn máy biển số 39F3-7441, số máy: WH156FMI209K90231, số khung: LWBPCJ50X91004662.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

4

Xe gắn máy biển số: 54X2-2120, số máy VHHJL150FMH00068617, số khung VHHDCG0A4VM068617

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

5

Xe gắn máy biển số 53R9-0781, số máy: 410765VMEM9B, số khung: 410765TCJ113ME

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

6

Xe gắn máy biển số 52Y4-9501, số máy: 000635SD152FMHA, số khung: 61000697CHFCX

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

7

Xe gắn máy biển số 59M1-065.49, số máy: HD1P53FMHY0800083, số khung: LF3XCG3071AS15186

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

8

Xe gắn máy biển số 52M9-2509, số máy: L0152FMH01273929, số khung: VHPCH0021H004929

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

9

Xe gắn máy biển số 84H2-8911, số máy: VKV1P52FMHH600993, số khung: VKVDCHO44UM600993

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

10

Xe gắn máy biển số 29X5-5567, số máy: CT100E1444778, số khung: T100F4

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

11

Xe gắn máy biển số 51X5-0917, số máy: 80106193DY150FMG, số khung:106193CG0032U.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

12

Xe gắn máy biển số 85V2-4559, số máy: FMHX013388, số khung: 1UM7X-013386.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

13

Xe gắn máy biển số 86F9-8526, số máy: 1P53FMH10346486, số khung: MG11028020156.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

14

Xe gắn máy biển số 52Z1- 9839, số máy: HN758216, số khung: VDNSH125C14Y758216

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

15

Xe gắn máy không biển số, số máy: VTTJL1P52FMH020027, số khung: VTTDCH033TT020027

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

16

Xe gắn máy biển số: 70L7-7841 số khung: RLCJ5B9609Y69388, số máy: 5B96069400.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

17

Xe gắn máy biển số: 51K2-5180, số máy; VTTJL1P52FMHS000449, số khung; VTTWCH0H4UM000449

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

18

Xe gắn máy biển số: 93F1-1251, số máy GT616485, số khung VDNFM100AR616485

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

19

Xe gắn máy biển số: 65P5-0209, số máy: TVCL152VMH0002045, số khung: RMNWCH8MN6H002045

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

20

Xe gắn máy biển số: 63V2-2056, số khung VHLHCH0B5UM001284, số máy FMH4C304970

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

21

Xe gắn máy biển số: 71B1-565.93, số máy FMG 01574949, số khung NJ100200174949

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

22

Xe gắn máy biển số: 51L6-9858, số máy FMH620689, Số Khung MM71620689

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

23

Xe gắn máy biển số: 51S1-7322, số máy FM152FMHV-101472, số khung MN6H001472

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

24

Xe gắn máy biển số: 70K8-1086, số máy VTTAVJL1P52FMHB01749, số khung VAVDCH0B4AV001749

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

25

Xe gắn máy biển số: 86F6-7015, số máy LC150FMGY0433528, số khung HD100200110351

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

26

Xe gắn máy biển số: 51P4-3405, số máy 1P50FMG10238392, số khung DL10010238392

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

27

Xe gắn máy biển số: 51V1-7688, số máy MEM9B448867, số khung ED4D-448867

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

28

Xe gắn máy biển số: 51X1-5211, số máy LC152FMHY0452917, số khung FD110200121687

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

29

Xe gắn máy biển số: 53P7-7161, số máy 1P52FMH29100394, số khung WGNC7X1003515

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

30

Xe gắn máy biển số: 95F3-7319, số máy VTTHTJL1P52FMHB00447, số khung VHTDCH0B5UM000448

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

31

Xe gắn máy biển số: 79M2-9580, số máy VTH152FMH4006402, số khung RRHWCH4R6A00642

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

32

Xe gắn máy biển số: 71K9-7206, số máy 150FMG80136574, số khung LCG0034U136574

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

33

Xe gắn máy biển số: 52KA-7964 số khung C508595967, số máy C50E8595992

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

34

Xe gắn máy biển số: 53X9-4724, số máy LC150FMG01836937, số khung NJ100200036937

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

35

Xe gắn máy biển số: 54M1-8779, số máy TTJL1P52FMH055, số khung RRKWCHXUM7X055055

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

36

Xe gắn máy biển số: 51H2-6494, số máy FMG002338, số khung SA004838

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

37

Xe gắn máy biển số:71B1-013.02, số máy 1P50FMHY0132667, số khung RT110Y071417

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

38

Xe gắn máy biển số: 68S6-1032, số máy 152FMH00007429, số khung XS110500000655

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

39

Xe gắn máy biển số:59NA-001.04, số máy B1014711, số khung B1014711

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

40

Xe gắn máy biển số: 31-934M1 số khung AN090GA023634

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

41

Xe gắn máy biển số: 83S3-7087 số máy 52FMHV01102219, số khung MN9H002219

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

42

Xe gắn máy biển số: 70F9-9438, số máy RPHWCHBXM6H1426C6, số khung RPTUS152FMH00142606

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

43

Xe gắn máy không biển số, số máy LC150FMC01789324, số khung NFTFC0026636

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

44

Xe gắn máy không biển số, số máy VHUIP50FMG006904, số khung FEDCG034UM102904

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

45

Xe gắn máy không biển số, số máy C100ME0063480

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

46

Xe gắn máy không biển số, số máy CF50E213610, số khung CF502013807

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

47

Xe gắn máy biển số: 51S1-4696 số máy LC150FMG01789809, số khung XCHL00135309

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

48

Xe gắn máy biển số: 60K3-0454 số máy FMG-01769702, số khung HL-0011702

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

49

Xe gắn máy biển số: 53X9-0368, số máy FMHY0124736, số khung FT110-20001385

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

50

Xe gắn máy biển số: 37H4-6483, số máy ZS100FMH711001567, số khung LZSXCHLS-711001567

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

51

Xe gắn máy biển số: 51Z6-8139, số khung DH88XF123118, số máy DH88XE1122996

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

52

Xe gắn máy biển số: 53R4-2110, số máy FT435616, số khung VDNFX8MC4U435616

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

53

Xe gắn máy biển số: 53X9-4088, số máy 1P53FMH10127351, số khung MG11010127565

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

54

Xe gắn máy biển số: 60L3-0056, số máy FMH10464261, số khung 110200102386

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

55

Xe gắn máy biển số: 52X4-6562, số máy FMHM012514, số khung 7XR12514

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

56

Xe gắn máy biển số: 51S4-6793, số máy FMH00201085, số khung 04Y10088389

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

57

Xe gắn máy biển số: 54X4-4028 số máy WFPD1P50FMG5A1A6484, số khung RBDDCG9PD5A0A6484

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

58

Xe gắn máy biển số: 53XD-2317, số máy SS50E171188, số khung SS50187409

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

59

Xe gắn máy biển số: 52X2-9420, số máy FMH35A209743, số khung 6A009743

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

60

Xe gắn máy biển số: 54Z7-1980, số máy VMSACBH004944, số khung H9H004944

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

61

Xe gắn máy biển số: 36F5-6362, số máy ND1P50FMHY0223802, số khung FT100Y0030238

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

62

Xe gắn máy biển số: 51P5- 8506, số máy 1P50FMG-10367553, số khung YAA79475

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

63

Xe gắn máy biển số: 83PT-004.76, số máy P39FMB00010063, số khung CB1PKAH000063

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

64

Xe gắn máy biển số: 52F4-2519, số máy HO2279, số khung C241001746

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

65

Xe gắn máy không biển số, số khung: 1P50FMG10713073

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

66

Xe gắn máy biển số: 51S6-9939 số máy MEM9B010710, số khung CJ013ME010710

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

67

Xe gắn máy không biển số, số máy C70E1104975

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

68

Xe gắn máy không biển số: số máy C70K3ETA4221.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

69

Xe gắn máy biển số: 53XC-2184, số máy IP57269, số khung C50P006219

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

70

Xe gắn máy biển số:53P9-0139, số máy C100MEK4797, số khung C100MK04797

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

71

Xe gắn máy biển số: 52X3-7344, số máy VDP1P52FMH313944, số khung RMMWCH311M6131944

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

72

Xe gắn máy biển số: 53X4-9625, số máy FMG1A00590073, số khung NJ100200000597

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

73

Xe gắn máy biển số: 52P7-3559, số máy P52FMH35A1B2538, số khung CH6PD5A0B2538

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

74

Xe gắn máy biển số: 43H7-8822, số máy VPL1P53FMH022839, số khung VPJPCH042PJ024839

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

75

Xe gắn máy biển số: 60L1-6319, số máy không, số khung CHL04X1011491

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

76

Xe gắn máy biển số: 71F1-3624, số máy 150FMG-01001138, số khung CG001YVN000238

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

77

Xe gắn máy biển số: 52L1-7410, số máy 013356, số khung 013356

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

78

Xe gắn máy biển số: 70F3-4020 số máy RPTDS152FMH00038710, số khung RPHWCHBUMH5H-038710

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

79

Xe gắn máy biển số: 52X4-0465, số máy E152FMHB013255, số khung CH9ME7A013255

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

80

Xe gắn máy biển số: 76-780AK, số máy C50398249, số khung C50v398249

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

81

Xe gắn máy biển số: 60S5-2018, số máy 1P52FMH28994153, số khung LWGXCHL01X3100

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

82

Xe gắn máy biển số: 54Z5-4432, số máy JC35E2409217, số khung Y309180

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

83

Xe gắn máy biển số: 54X4-5384, số máy MH660680, số khung MM81660680

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

84

Xe gắn máy biển số: 51T7-0863, số máy AGN090GEAV55635, số khung AN090GA55635

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

85

Xe gắn máy biển số: 86H9-0810, số máy: RPHS150SMG-00130211; số khung:RPHDCGTXM64-130211.

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đãqua sử dụng

86

Xe gắn máy không biển số: số khung RLCM23B308V008837, số máy 23B3008837

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

87

Xe gắn máy biển số: 60M4-2169, số máy 5XD140117, số khung 5XD140177

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

88

Xe gắn máy biển số: 71S6-3320, số máy VME152FMHB005424, số khung RMEWCH9ME7A005424

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

89

Xe gắn máy biển số: 47R5-2249, số khung RPEWCBIPEDA026006, số máy VDEJ0139FMB026006

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

90

Xe gắn máy biển số: 52L9-4216, số máy FMG02283497, số khung T00000485

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

91

Xe gắn máy không biển số: số khung WG1101020228, số máy FMH01710228

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

92

Xe gắn máy biển số: 62S1-013.04, số máy RNRHC152FMH116812, số khung RNRWCH3UMA1116812

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

93

Xe gắn máy biển số: 59Z1-756.45, số máy VUMDCYG150FMG4P101492, số khung VDCDCG034UM001492

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

94

Xe gắn máy biển số: 53V8-2854, số máy 10120764-QMI, số khung: 110120149-TCJPD

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

95

Xe gắn máy biển số: 51S8-3085, số máy 031362-MEM9B, số khung 031362-CD4D

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

96

Xe gắn máy biển số: 52T4-0612, số máy VMEH5K001708, số khung ME001708

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

97

Xe gắn máy biển số: 58VA-2944, số máy SS50E190242, số khung SS50207212

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

98

Xe gắn máy biển số: 51U7-1965, số máy VME119B441400, số khung RLGH125ED4D441400

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

99

Xe gắn máy biển số: 60Y6-5672, số máy VDGZS152FMH327918, số khung RNDWCH1ND71N27918

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

100

Xe gắn máy biển số: 51L3-9613, số máy QMK600426, số khung D600426

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

101

Xe gắn máy biển số: 64H1-8057, số máy TT22JL1P52FMH002938, số khung RRKWCHIUMBXE02938

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

102

Xe gắn máy biển số: 59V1-181.29, số máy VHU1P50FMH001622, số khung VTEWCH014UM101622

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

103

Xe gắn máy biển số: 54T3-5538, số máy F4A5148916, số khung F090106076

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

104

Xe gắn máy biển số: 54S6-3641, số máy FMG284510, số khung VH81021510

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

105

Xe gắn máy biển số: 49M1-6572, số khung 14M7XT02878

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

106

Xe gắn máy biển số: 99H1-4841, số máy 50FMG024227, số khung 013PJ024227

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

107

Xe gắn máy biển số: 65B1-035.68, số máy VTMJL152FMH00419A, số khung VTMWCHO34CK012886

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

108

Xe gắn máy biển số: 52T7-8508, số máy FMH632945, số khung MM71632945

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

109

Xe gắn máy biển số: 52S7-1681, số máy VLFPDIP52FMH6AP01199, số khung AB01199

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng

110

Xe gắn máy biển số: 52S4-2242, số máy FMH 011407, số khung UM7XE11407

Chiếc

1

Xe hư hỏng, đã qua sử dụng