(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2019, đấu giá 4.138.447 kg gạo tại tỉnh Hải Dương ảnh 1
Ngày 27/12/2019, đấu giá 4.138.447 kg gạo tại tỉnh Hải Dương ảnh 2