(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang (địa chỉ: Số 09 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) như sau:

Quyền sử dụng đất, diện tích 3.934,3m2 đất (1.769m2 đất ở tại nông thôn + 2.165,3m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp); Công trình xây dựng gắn liền với đất; Hệ thống, dây chuyền máy móc thiết bị chế biến và kinh doanh lương thực, thực phẩm, trạm biến áp của Quách Thị Trăm và Lê Trường Giang, tọa lạc tại xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Gồm các mục tài sản, cụ thể như sau:

* Tài sản 1:

- Quyền sử dụng đất: Diện tích 2.062,3m2 đất (1.169m2 đất ở tại nông thôn + 893,3m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp), thuộc thửa đất số 196, tờ bản đồ số 21, thời hạn sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến ngày 03/7/2058, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS02516 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 30/8/2017 cho Quách Thị Trăm.

- Công trình xây dựng gắn liền với đất:

+ Nhà xưởng: Diện tích xây dựng 325,9m2, (có 113,7m2 nằm trên thửa đất số 197 tờ bản đồ 21 đã được cấp giấy chứng nhận số CS02515 cho bà Quách Thị Trăm, phần còn lại nằm trên thửa 196).

+ Nhà kho: Diện tích xây dựng 1.650m2, (có 376,5m2 nằm trên thửa đất số 197 tờ bản đồ 21 đã được cấp giấy chứng nhận số CS02515 cho bà Quách Thị Trăm + 157,9m2 nằm trên thửa đất số 198 tờ bản đồ 21 đã được cấp giấy chứng nhận số CS02517 cho bà Quách Thị Trăm).

+ Nhà ở (nằm trên thửa đất số 197, chưa được công nhận quyền sở hữu do xây dựng không phép).

* Tài sản 2: Quyền sử dụng đất: Diện tích 829,8m2 đất (600m2 đất ở tại nông thôn + 229,8m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp), thuộc thửa đất số 197, tờ bản đồ số 21, thời hạn sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến ngày 03/7/2058, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS02515 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 30/8/2017 cho Quách Thị Trăm.

* Tài sản 3: Quyền sử dụng đất: Diện tích 1.042,2m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, (thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 21, thời hạn sử dụng đất đến ngày 03/7/2058, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS02517 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 30/8/2017 cho Quách Thị Trăm).

* Tài sản 4: Tài sản gắn liền với đất, tài sản trên đất: Toàn bộ hệ thống, dây chuyền máy móc thiết bị chế biến và kinh doanh lương thực, thực phẩm trên thửa số 196, 197, 198; tờ bản đồ số 21 của Công ty TNHH Lương thực Trường Giang và bà Quách Thị Trăm, gồm: Hệ thống dây chuyền từ lúa ra gạo lức 13- 15 tấn/giờ, trạm biến áp 560KVA và toàn bộ các tài sản khác gắn liền với đất, tài sản trên đất và/hoặc vật phụ, vật đi kèm, vật đồng bộ với tài sản (nếu có).

* Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 5.628.229.000đồng.

Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá theo Chứng thư thẩm định giá số 18060, 18064/CT.GIATOCA ngày 14/5/2018 của Công ty CP Thẩm định giá Toàn Cầu. Người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2018 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 13 và 14/12 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

* Người có tài sản đấu giá chịu trách nhiệm chịu thuế thu nhập; nợ thuế sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí có liên quan đến chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng phiếu kín.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.