(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Mù Cang Chải ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng Quỹ đất tại tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ) thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bao gồm 17 thửa: từ thửa số 14 đến thửa số 18; từ thửa số 34 đến thửa số 45. Diện tích mỗi thửa từ: 109,6m2 đến 211,5m2; Giá khởi điểm: từ: 854.880.000đ đến 1.586.250.000đ/ thửa.

2. Quyền sử dụng (quỹ đất tồn) tại tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ) thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bao gồm 10 thửa: từ thửa 56 đến thửa 60; từ thửa 62 đến thửa 66. Diện tích mỗi thửa từ: 138,8m2 đến 141,5m2; Giá khởi điểm: từ 2.567.800.000đ đến 2.617.750.000đ/ thửa

(Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Xem tài sản tại thực địa: tại tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ) thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; tại Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Mù Cang Chải từ ngày 04/9/2019 đến 16h ngày 23/9/2019.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu – có Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản củaTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 23, 24 và đến 16h ngày 25/9/2019

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 9h ngày 26/9/2019 tại Nhà văn hoá tổ dân phố số 3 (tổ dân phố số 6 cũ) thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: trả giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Các Quỹ tại TT Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

(Kèm theo Thông báo đấu giá QSDĐ số 94/TB-TTĐG ngày 03/9/2019 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Yên Bái)

STT

Địa chỉ khu đất đấu giá

Số thửa

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước (đ)

Tiền mua hồ sơ (đ)

I

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ) Thị trấn Mù Cang Chải

1

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 14

211.50

1,586,250,000

317,250,000

500,000

2

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 15

138.30

1,037,250,000

207,450,000

500,000

3

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 16

136.20

1,021,500,000

204,300,000

500,000

4

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 17

134.20

1,006,500,000

201,300,000

500,000

5

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 18

132.40

993,000,000

198,600,000

500,000

6

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 34

109.60

854,880,000

170,976,000

500,000

7

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 35

121.00

907,500,000

181,500,000

500,000

8

tổ 2 (tổ dân phốsố 3 cũ)

ODT 36

128.70

965,250,000

193,050,000

500,000

9

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 37

136.30

1,022,250,000

204,450,000

500,000

10

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 38

144.20

1,081,500,000

216,300,000

500,000

11

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 39

148.80

1,116,000,000

223,200,000

500,000

12

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 40

151.50

1,136,250,000

227,250,000

500,000

13

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 41

153.60

1,152,000,000

230,400,000

500,000

14

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 42

156.10

1,170,750,000

234,150,000

500,000

15

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 43

158.80

1,191,000,000

238,200,000

500,000

16

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 44

161.30

1,209,750,000

241,950,000

500,000

17

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 45

160.10

1,200,750,000

240,150,000

500,000

II

tổ 2 (tổdân phố số 3 cũ) Thị trấn Mù Cang Chải (quỹ đất tồn)

1

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 56

138,80

2,567,800,000

513,560,000

500,000

2

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 57

139,50

2,580,750,000

516,150,000

500,000

3

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 58

139,90

2,588,150,000

517,630,000

500,000

4

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 59

140,40

2,597,400,000

519,480,000

500,000

5

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 60

140,80

2,604,800,000

520,960,000

500,000

6

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 62

141,40

2,615,900,000

523,180,000

500,000

7

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 63

141,40

2,615,900,000

523,180,000

500,000

8

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 64

141,40

2,615,900,000

523,180,000

500,000

9

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 65

141,50

2,617,750,000

523,550,000

500,000

10

tổ 2 (tổ dân phố số 3 cũ)

ODT 66

141,50

2,617,750,000

523,550,000

500,000