(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng tọa lạc tại số 25B Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gồm 05 mặt bằng) vào ngày 26/9/2019, chi tiết như sau:

Tài sản cho thuê, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

1. Cho thuê 02 mặt bằng toàn thời gian để làm căn tin, dịch vụ nước giải khát và làm quầy thuốc, trong đó:

- 01 mặt bằng (hiện tại làm phòng trực bảo vệ) có diện tích: 21m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

+ Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng).

+ Tiền đặt trước: 7.200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

- 01 mặt bằng (hiện tại làm phòng khám mắt) có diện tích: 18m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

+ Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng).

+ Tiền đặt trước: 7.200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Cho thuê 03 mặt bằng ngoài thời gian hành chính (từ 17 giờ đến 20 giờ) để khám chữa bệnh ngoài giờ, trong đó:

- 01 mặt bằng (hiện tại làm phòng khám răng hàm mặt) có diện tích: 16m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

+ Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng).

+ Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

- 01 mặt bằng (hiện tại làm phòng khám da liễu) có diện tích: 15m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

+ Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng trên một năm).

+ Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

- 01 mặt bằng (hiện tại làm phòng tiếp nhận) có diện tích: 18m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

+ Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng trên một năm).

+ Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

Tất cả các giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước và chi phí sửa chữa (nếu có).

Người có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh BR-VT, số 25B Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 18/9/2019(Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định).

Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm: Từ ngày 04/9/2019 đến 16 giờ, ngày 23/9/2019 (Hạn chót đăng ký).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/9/2019 đến 11 giờ 30 phút, ngày 25/9/2019(Hạn chót nộp tiền).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 26/9/2019 tại Hội trường Trung tâm.

Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng). Đấu giá riêng lẻ từng mặt bằng cho thuê.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy chế đấu giá ban hành kèm theo.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524.