(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đính chính danh mục tài sản đấu giá tại thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2018 do Cục Hải quan TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 26/9/2018, đấu giá hàng tồn trong khu vực giám sát hải quan Cát Lái (TPHCM) ảnh 1
Ngày 26/9/2018, đấu giá hàng tồn trong khu vực giám sát hải quan Cát Lái (TPHCM) ảnh 2