(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Ban Quản lý Hồ Tây ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: HONDA, số loại: ACCORD, biển kiểm soát: 31A-1459, Số máy: F20B2-2011633, số máy: JMHCD45200C-112214, sản xuất năm 1994, nước sản xuất: Nhật Bản (Đã bị thu hồi đăng ký và biển kiểm soát).

Giá khởi điểm của tài sản là: 12.000.000 đồng (bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

Mức giá trên không có thuế VAT và các loại thuế, lệ phí có liên quan đến việc mua sắm chuyển nhượng tài sản (nếu có, do người mua chịu).

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem trong các ngày 22, 23/6/2020 tại trụ sở của Ban Quản lý Hồ Tây.

Thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Đến trước 17h00’ ngày 23/6/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 098.101.3388)

Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Nộp tiền mặt tại công ty hoặc Chuyển tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Thăng Long.

Thời gian nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ (trong giờ hành chính) ngày 24/6/2020 (Phiếu trả giá nộp sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định).

Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 10h00’ ngày 26/6/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản được phép thanh lý của Ban Quản lý Hồ Tây.

Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, nộp hồ sơ và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.