(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh - Đ/c: Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179.

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) lô phế liệu, sắt vụn có nguồn gốc từ động cơ, hộp số, cầu xe ô tô các loại, tổng khối lượng là 30.300kg, đã hoen gỉ nhiều, giá trị sử dụng thấp.

- Giá khởi điểm: 318.150.000đồng/lô tài sản (Ba trăm mười tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng;

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18 và 19/6/2020 tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 10/6/2020 cho đến hết 10h00’ ngày 23/6/2020 tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ và Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

6. Nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 23/6/2020 đến trước 11h30’ ngày 25/6/2020 theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/6/2020 đến hết 11h30’ ngày 23/6/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Vào hồi 09h00’ ngày 26/6/2020 tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ. (Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.