(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 1.274.064 cổ phần Công ty CP Petec Bình Định vào ngày 26/6/2020 do Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Doanh nghiệp chủ sở hữu        : Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP

Giới thiệu về doanh nghiệp: Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mở hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan, …

Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.274.064 cổ phần

Giá trị cổ phần đấu giá: 12.740.640.000 đồng

Lần đấu giá:          1

Thời gian đấu giá: 26/06/2020

Giá khởi điểm: 30.810 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 1.274.064 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.274.064 cổ phần

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua: 1.274.064 cổ phần

Ngày phát hành: 26/6/2020