(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình chuyển giao vào ngày 26/5/2021 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất: Đất ở tại đô thị; Tổng diện tích đất: 689,4 m2; Tổng số lô đất đấu giá: 07 lô; Diện tích lô nhỏ nhất: 80,9 m2; Diện tích lô lớn nhất: 108,8 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất; Lâu dài: Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại tổ dân phố Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2021. Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 13.137.240.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm ba mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: (Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo).

7.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.2. Tên tài khoản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.3. Số tài khoản 3004201001465 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/5/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/5/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại tổ dân phố Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 21/5/2021; Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu; Phí tham gia đấu giá (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/5/2021; (Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá; Tiền đặt trước báo về tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu phải hiện trước 16 giờ 30 phút ngày 21/5/2021 mới đủ điều kiện tham gia đấu giá). Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm chi trả các khoản tiền phí chuyển tiền do Ngân hàng quy định.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

-VPGD Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 26/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ảnh 1