(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Cục Thuế tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Số 170 (Lầu 4) Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản bán đấu giá: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh – Số 226 Đường 30/4 phường 3,Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản bán đấu giá: Lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thuộc Văn phòng Cục thuế tỉnh Tây Ninh quản lý và sử dụng đã hết khấu hao, hư hỏng không còn sử dụng. (Danh mục chi tiết tài sản bán đấu giá theo Phụ lục số 01 và 02 đính kèm Quyết định số 1405/QĐ-CT ngày 20/3/2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh).

Giá khởi điểm của tài sản: 30.519.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng chẵn). Giá trên không bao gồm thuế Giá trị gia tăng, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng (nếu có).

  (Là tài sản thanh lý của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu đồng chẵn./.).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 VNĐ/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày23/04/2019 trong giờ hành chính tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/04/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian xem tài sản: Ngày 22/04/2019 và ngày 23/04/2019 tại: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh – Số 226 Đường 30/4 phường 3,Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23/04/2019 và ngày 24/04/2019 (Bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt). (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ ngày thông báo đến hết ngày 24/04/2019).

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 10h00 ngày 26/04/2019 tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh – Số 226 Đường 30/4 phường 3,Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

* Tùy vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá, phù hợp với thực tế.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Số 170 (Lầu 4) Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 170 (Lầu 4) Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: Mr. Lộc : 0966 781 939.