(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 26/4/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất:

(1) Khu Đa Đống, thôn Sinh Liên, xã Bình Minh: (i) Thửa LK20, tiền đặt trước: 70.000.000 đ; (ii) Nhóm 1 (03 thửa đất từ LK16 đến LK18), tiền đặt trước: 55.000.000 đ/thửa. Giá khởi điểm chung: 4.500.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs;

(2) Khu Dộc, thôn Từ Châu, xã Liên Châu: Nhóm 2 (04 thửa từ LK31 đến LK34). Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs;

(3) Khu My Hạ 2, xã Thanh Mai: (i) Nhóm 1 (03 thửa: LK01; LK02; LK21), tiền đặt trước: 160.000.000 đ/thửa; (ii) Nhóm 2 (26 thửa: từ LK03 đến LK06, từ LK10 đến LK20 và từ LK22 đến LK32), tiền đặt trước: 130.000.000 đ/thửa. Giá khởi điểm chung: 8.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs;

(4) Khu My Hạ 3, xã Thanh Mai: (i) Nhóm 1 (02 thửa: LK16; LK17), tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa; (ii) Nhóm 2 (31 thửa: từ LK02 đến LK15 và từ LK18 đến LK34), tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa. Giá khởi điểm chung: 8.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs;

(5) Khu Trường Danh, thôn Tràng Cát, xã Kim An: (05 thửa từ LK01 đến LK05). Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

Lưu ý: Đối với xã Bình Minh, Liên Châu, Thanh Mai: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 08/04/2019 đến 24/04/2019 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Tham khảo thông tin tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia (Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 23/04/2019 đến hết 24/04/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc Gia. Số TK: 2204201011419 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Oai – Hà Nội II.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 19/04/2019 và 22/04/2019 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 26/04/2019 (thứ Sáu) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 97 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT: 024.33242.168 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.