(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Tài sản thuộc sở hữu tư nhân.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 08 thửa đất tại khu Dự án Biệt thự cao cấp và Nhà ở Hải Long Trang, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể:

- Thửa số 217, 218, 219, 239, 240, 243, 245, 249, tờ bản đồ số 09 xã Cửu Cao, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Tổng diện tích: 926,27 m2.

- Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng/ m2.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ bộ.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ thửa

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h30’ thứ Sáu, ngày 26/04/2019, dự kiến tổ chức tại Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Văn Giang.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng; Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 25/03/2019 đến 17 giờ 00, ngày 24/04/2019 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại Dự án Biệt thự cao cấp và Nhà ở Hải Long Trang hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.             

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 22/04/2019 đến hết ngày 24/04/2019 bằng hình thức chuyển khoản.      

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243.2115234.