(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu vào ngày 26/4/2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu về doanh nghiệp: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     2.012.470 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 26/04/2019

Giá khởi điểm:      10.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  10 cổ phần

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 2.012.470 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.687.290 cổ phần

Ngày phát hành:  26/04/2019