(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất ủy quyền như sau:
Ngày 26/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 26/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 2