(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2020, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, địa chỉ: ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ủy quyền đấu giá, như sau:

1) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất khu thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Địa chỉ khu đất 1 tại: ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

- Tổng diện tích: 13.486,0 m2.

- Mục đích sử dụng, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng:

Loại đất khai thác: Sử dụng để đầu tư Dự án khu thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong theo quy hoạch mặt bằng tỷ lệ: 1/500 được UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt với cơ cấu như sau:

+ Đất ở đô thị: diện tích đất: 3.994,0 m2, hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền, thời hạn giao đất: Ổn định lâu dài.

+ Đất thương mại, dịch vụ: diện tích đất: 2.214,0 m2, hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn giao đất: 50 năm.

+ Đất công viên cây xanh: diện tích đất: 997,0 m2, hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất không thu tiền, thời hạn giao đất: Ổn định lâu dài.

+ Đất giao thông: diện tích đất: 6.281,0 m2, hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất không thu tiền, thời hạn giao đất: Ổn định lâu dài.

- Hạ tầng kỷ thuật trên đất (toàn bộ 2 khu đất): Hiện hai khu đất trống chưa đầu tư hạ tầng kỷ thuật.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện Dự án khu thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư, triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ Dự án theo quy hoạch mặt bằng tỷ lệ: 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày được giao đất, sau khi hoàn thành hạ tầng kỷ thuật hai khu đất nhà đầu tư được khai thác phần diện tích đất ở. Đất thương mại dịch vụ khi hết thời hạn thuê đất, nhà đầu tư giao trả cho nhà nước quản lý khai thác, đất giao thông, đất cây xanh, đất taluy sau khi xây dựng hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỷ thuật theo quy hoạch, nhà đầu tư bàn giao lại cho huyện Thoại Sơn quản lý, khai thác.

- Giá khởi điểm: 5.414.201.000 đồng (năm tỷ bốn trăm mười bốn triệu hai trăm lẻ một ngàn đồng).

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Đơn đăng ký đấu giá tài sản (mẫu do doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang phát hành), kèm theo các loại giấy tờ gồm: Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty) có chức năng xây dựng công trình dân dụng với quy mô công nghiệp hiện đại; Chứng minh năng lực tài chính có nguồn vốn tương ứng (trên hai mươi tỷ đồng);

- Giấy cam kết triển khai thực hiện ngay dự án, tổ chức thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỷ thuật theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đưa vào khai thác trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được giao đất (sau khi UBND huyện phê duyệt kết quả đấu giá). Các loại giấy tờ trên phải có bản chính đối chiếu bản sao;

- Người tham gia đấu giá phải hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế đấu giá tài sản do doanh nghiệp đấu giá TN An Giang ban hành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 09/03/2020 đến 10 giờ ngày 20/03/2020 tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 24/03/2020 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm= 1.082.000.000 đồng (một tỷ không trăm tám mươi hai triệu đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.