(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 210/2020/HĐ-ĐG ngày 28/12/2020 kèm theo phụ lục hợp đồng (lần 1) ngày 28/01/2021 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản

1.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần, thời hạn thuê đất 50 năm, diện tích 572,8 m², loại đất thương mại dịch vụ, thuộc thửa số 27, tờ bản đồ số 8, tại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Giá khởi điểm: 3.573.699.000 đồng.

- Tài sản trên đất gồm:

Ngày 26/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ảnh 1

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 464.939.000 đồng

Tổng giá khởi điểm: 4.038.638.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn đồng).

Giá trị quyền sử dụng đất nêu trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

1.2. Nơi có tài sản: khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước là 403.000.000 đồng/hồ sơ, thời gian nộp từ ngày 23/02/2021 đến 16 giờ ngày 24/02/2021. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 24/02/2021.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN đấu giá cung cấp);

- Bản sao có chứng thực giấy CMND, hộ khẩu hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Là tổ chức thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về việc sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất khi thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh Long An.

- Cá nhân trong cùng một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, khi có đủ các điều kiện sau:

- Người trúng đấu giá phải có điều kiện về tài chính, kỹ thuật để thực hiện dự án.

- Thực hiện theo quy hoạch (sử dụng đất, môi trường…) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện hồ sơ môi trường đúng theo quy định trước khi triển khai dự án.

- Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 15 giờ, ngày 26/02/2021.

- Địa điểm đấu giá: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoạch huyện Tân Trụ, địa chỉ: Khu phố Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ. Địa chỉ: Khu phố Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696 ./.