(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn. Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở khu dân cư thị trấn Rừng Thông thuộc MBQH số 1879 ngày 17/10/2016 (Nhuệ Sâm giai đoạn 2); Gồm 115 lô đất từ lô CL-14:01 đến lô CL-14:26; từ lô CL-15:01 đến lô CL-15:24; từ lô CL-16:01 đến lô CL-16:40; từ lô BT-03:06 đến lô BT-03:10; từ lô BT-05:01 đến lô BT-05:10; từ lô BT-07:01 đến lô BT-07:10.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí các lô đất đấu giá gồm 115 lô đất thuộc MBQH số 1879 ngày 17/10/2016 khu dân cư thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDD (115 lô): 16.979,31 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó. Bước giá được áp dụng cho vòng đấu bổ sung.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số Tài khoản: 89378668 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài huyện Đông Sơn, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 09/10/2020 tại khu đất đấu giá thuộc Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 22/10/2020.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020 và từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 22/10/2020.

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND thị trấn Rừng Thông trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 tại hội trường UBND Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 200.000 đồng/01 hồ sơ đến 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp

+ Lấy kết quả trả giá tại vòng thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

Trường hợp tại vòng đấu thứ nhất có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá vòng thứ hai giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trong những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp các khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất đồng ý đấu giá vòng đấu thứ hai thì khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ hai là người trúng đấu giá. Nếu có nhiều khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ hai thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4