(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2019 do UBND xã Mễ Sở, huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Mễ Sở.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 56 suất tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đợt 2):

- Vị trí thôn Phú Trạch: Khu LK-02 (suất số 02). Giá khởi điểm (GKĐ): 6.000.000 đồng/m2;

- Vị trí thôn Phú Thị gồm: Khu LK-01 (từ suất 01 đến suất 05). GKĐ: 6.500.000 đồng/m2 và 8.500.000 đồng/m2; Khu LK-02 (từ suất 01 đến suất 04). GKĐ: Từ 7.000.000 đồng/m2 đến 8.500.000 đồng/m2; Khu LK-03 (từ suất 01 đến suất 27). GKĐ: Từ 6.000.000 đồng/m2 đến 8.500.000 đồng/m2; Khu LK-04 (từ suất 01 đến suất 19). GKĐ: Từ 6.000.000 đồng/m2 đến 8.500.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng/suất.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h00’ thứ Bẩy, ngày 26/10/2019 tại Hội trường HĐND - UBND xã Mễ Sở.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 07/10/2019 đến 17 giờ 00, ngày 24/10/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bẩy, Chủ nhật) tại UBND xã Mễ Sở.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản từ ngày 22/10/2019 đến 16h00, ngày 24/10/2019. Nộp tiền mặt cả ngày 24/10/2019, buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại UBND xã Mễ Sở.

Liên hệ: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Văn Giang. ĐT: 0221.3933154; UBND xã Mễ Sở.

ĐT: 0221.3939969 và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. ĐT: 024.32115234.