(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 26/01/2019 như sau:

1. Khu đất đấu giá xã Dị nậu gồm 02 nhóm – Vị trí 1 gồm thửa D-137 và D-138. Tổng diện tích: 451,7 m2 . Giá khởi điểm: 8.500.000 đ/ 01m2 ; Vị trí 2 gồm 12 thửa – ký hiệu D-139, D-140, D-142, D-144, D-147, D-149, D-151, D-154, D-159, D-166, D-169, D-170. Tổng diện tích: 2.042,8 m2. Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ 01m2; 2. Khu Mả Cố (X7), xã Thạch Xá: Gồm 02 nhóm – Nhóm 1 gồm thửa D96. Diện tích: 119,4 m2. Giá khởi điểm: 20.000.000 đ/01m2 ; Nhóm  2 gồm 09 thửa – ký hiệu từ D-26 đến D-34. Tổng diện tích: 2.159 m2. Giá khởi điểm: 12.500.000 đ/ 01m2.

Bước giá chung là: 200.000 đ/ 01m2.

2. Bán hồ sơ mời và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 07/01/2019 đến ngày 24/01/2019 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng TN&MT huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23 và 24/01/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số tài khoản: 21210000338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV – Chi nhánh Tây Hồ). Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” ; “CMND/CCCD của người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Vị trí/ Nhóm................, xã ..................., huyện Thạch Thất.

4. Xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 21 và 22/01/2019  (giờ hành chính).

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 25/01/2019 (thứ Sáu) tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 26/01/2019 (thứ Bẩy) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất (Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội)

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.