(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2021 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đất ở, dịch vụ thương mại 04 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội. Diện tích khu đất: 48.389,32 m2

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định

Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 48.389,32 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 48.389,32 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 48.389,32 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 48.389,32 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 48.389,32 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 48.389,32 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ảnh 6