(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa ủy quyền như sau:

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất DV04, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

1. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa.

3. Đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất: Công ty Đấu giá hợp Danh Lạc Việt.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Khu đất DV04, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, bao gồm:

- 43 thửa đất tiếp giáp đường 12 m. Giá khởi điểm: 11.390.000 đồng. Tiền đặt trước 150.000.000 đồng;

- 47 thửa đất tiếp giáp đường 17 m – 20 m. Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25/09/2020 (thứ Sáu) tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

7. Cách thức, phương thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 10/09/2020 đến 17h00, ngày 22/09/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/09/2020 đến 11h00, ngày 24/09/2020 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Tầng 4, số 49 Phố Văn Cao, Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa. Địa chỉ: Số 59 Phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. ĐT: 0243.3980886.