(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2020 do bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định (địa chỉ: Số 168 đường Trần Đăng Ninh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng 408m2 khu mặt bằng sân bê tông bên trái phòng khám của bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định, mục đích thuê tài sản: sử dụng làm nhà gửi xe cho cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú, ngoại trú trên địa bàn tỉnh tại Bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định. Thời gian thuê là 3 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: Số 168 đường Trần Đăng Ninh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 16.000.000đ/tháng tương đương 48.000.000đ/quý (Mười sáu triệu đồng trên tháng tương đương bốn mươi tám triệu đồng trên quý)

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 22/6/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 11, 12/6/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 22, 23, 24/6/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 9.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 14 giờ ngày 25/6/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).