(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2019 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam.

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 00 ngày 25/6/2019, địa điểm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản: Trụ sắt, cửa sắt, kèo sắt, khung lưới B40,…bị mục: Khối lượng ước tính khoản 6.769kg; Tôn: khoảng 12.069 kg; la phong nhựa mục và bể: khoảng 40 kg.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Kho Công sản quận Tân Phú số 16-18 (số cũ 04) Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm:

+ Tôn: 5.500 đồng/kg;

+ Sắt (trụ cột, kèo, hàng rào lưới B40, biển báo giao thông,…): 6.500 đồng/kg;

+ Nhựa (la phong nhựa mục bể và cửa nhựa bể): 200 đồng/kg.

Tổng số tiền ước tính khoảng 110.383.850 đồng (số tiền này có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào khối lượng cân thực tế).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% tổng giá trị tài sản của từng tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 20/6/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/6/2019, nộp vào Tài khoản Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam. Tài khoản số 1381.0000.122688, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 07/6/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/6/2019.

- Địa điểm: tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam

- Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 18 và 19/06/2019. Tại số 16-18 Đỗ Nhuận (số cũ 04), Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, cân, vận chuyển tài sản ra khỏi Kho Công sản Quận.

+ Chịu trách nhiềm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Kho công sản Quận Tân Phú, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xảy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam để mua hồ sơ đấu giá.