(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước sở hữu vào ngày 25/6/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước

Giới thiệu về doanh nghiệp: Khai thác, xử lý và cung cấp nước, Thoát nước và xử lý nước thải, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, …

Vốn điều lệ: 132.038.580.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 11.115.998 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 25/06/2019

Giá khởi điểm: 17.938 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 1 đồng

Khối lượng tối thiểu: 11.115.998 cổ phần

Khối lượng tối đa: 11.115.998 cổ phần

Ngày phát hành: 25/06/2019