(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: Số 80 Tam Đảo, phường 14, quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Nhượng quyền khai thác mủ trên vườn cây thanh lý tái canh năm 2020. Tổng diện tích 28,19 ha tại các lô C/90; D/90; CT/90; Mono 2/89 của Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê - QL13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. Thời gian khai thác: Từ ngày nhận bàn giao đến 31/12/2019.

Giá khởi điểm: 591.990.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm VAT.

Các chi phí khai thác (nhân công, BHXH, vật tư,…) để khai thác mủ trên vườn cây trúng đấu giá và trách nhiệm, nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí khác phát sinh có liên quan theo quy định (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ,

Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Đến ngày 22/4/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/4; 23/4 và 24/4/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản: Ngày 16/4 và 17/4/2019 (trong giờ hành chính) tại Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê - QL13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 25/4/2019 tại Trạm thực nghiệm Cao su Lai Khê – QL 13, Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức, nộp đơn đăng ký, CMND bản pho to, đối với tổ chức (CMND bản pho to của người đại diện theo pháp luật) giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, đăng ký,… liên hệ trực tiếp:

1. Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: Số 80 Tam Đảo, phường 14, quận 10, Tp.HCM. Điện thoại: 0898.469639.

2. Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê. Địa chỉ: QL13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3564506.