(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành

Địa chỉ: 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 22428878

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP.tuy Hòa, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 22/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/03/2021 - 16:30 22/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành. Địa chỉ: Số 06L Nguyễn Huệ, phường 3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điều kiện tham gia: Chi tiết theo thông báo đính kèm

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 25/03/2021

Địa điểm: 6L Nguyễn Huệ, Phường 3, TP.Tuy Hòa