(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Vùng Lai Bai, Tổ dân phố Long Hồ Thượng 1, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, vào ngày 25/12/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Vùng Lai Bai, Tổ dân phố Long Hồ Thượng 1, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà:

a. Vị trí khu đất đấu giá: Tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Vùng Lai Bai, Tổ dân phố Long Hồ Thượng 1 (TDP 7 cũ), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT)

c. Tổng số lô đất: 24 lô (lô A1 đến A24) (từ thửa đất số 432 đến 455, tờ bản đồ địa chính số 33 – phường Hương Hồ).

d. Diện tích quỹ đất: 4191,2 m²

e. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

f. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

g. Thời hạn sử dụng: Lâu dài

h. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Căn cứ quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Vùng Lai Bai, tổ dân phố Long Hồ Thượng 1, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:

Ngày 25/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 25/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 25/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/12/2020 tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Vùng Lai Bai, Tổ dân phố Long Hồ Thượng 1 (TDP 7 cũ), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà và UBND phường Hương Hồ.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và UBND phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC.

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 22/12/2020, Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 22/12/2020 cho đến 17h00 ngày 24/12/2020. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC:

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 25/12/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Hương Hồ - thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, Địa chỉ: 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234.3777177.

- Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, Vĩnh Ninh, Tp Huế. Số điện thoại: 0234.6286.999, Website: daugiaso2stc.com.vn.