(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Long Xuyên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; Địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Long Xuyên; Địa chỉ số 40 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên, DT 179,2 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 372,1 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 22.969.234.950 đồng.

3.2 Trụ sở làm việc của Phòng Quản lý Đô thị TP Long Xuyên, DT 96,9 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 373,8 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên. GKĐ 10.161.421.800 đồng.

3.3 Trụ sở làm việc của Phòng Kinh tế TP Long Xuyên, DT 90,8 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 224,3 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. GKĐ 11.393.736.610 đồng.

3.4 Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Long Xuyên, DT 146,4 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 452,0 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 18.220.721.590 đồng.

3.5 Trụ sở làm việc của Văn phòng Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra TP Long Xuyên, DT 118,4 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 620,8 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 12.841.481.136 đồng.

3.6 Trụ sở làm việc của Thanh tra TP Long Xuyên, DT 80,8 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 197,3 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 8.422.024.914 đồng.

3.7 Trụ sở làm việc của Hội Đông y TP Long Xuyên, DT 109,7 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 536,6 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 8.321.341.621 đồng.

3.8 Trụ sở làm việc của Hội Nông dân TP Long Xuyên, DT 97,6 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 306,4 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 9.554.794.980 đồng.

3.9 Trụ sở làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Long Xuyên, DT 102,2 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà, tổng diện tích 320,8 m2, tọa lạc tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. GKĐ 10.011.092.260 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/12/2019 và 17/12/2019 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Long Xuyên.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 02/12/2019 đến 09 giờ ngày 21/12/2019.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu 500.000 đồng/hồ sơ.

- Nộp tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1 Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi nhân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

7.2 Đăng ký mua tài sản đấu giá: Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

- Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước 09 giờ của ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/12/2019.

- Địa điểm đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói công khai tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên, ai trả giá cao nhất sẽ là người trúng giá.

- Đấu giá viên công bố khách hàng trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá: Tối thiểu 100.000.000 đồng.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Từ ngày 19/12/2019 đến 09 giờ 00 phút, ngày 21/12/2019.

- Nộp vào tài khoản số 1502 1485 199 9999 Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.