(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2018 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 13h30’ ngày 25/12/2018 tại Hội trường UBND xã Hương Nha.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 19 ô đất khu Má Cao; 03 ô đất khu Tái định cư tại xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Danh sách đính kèm)

- Diện tích: Từ 161,7m2 ÷ 284,0m2.

4. Giá khởi điểm: Từ 450.000đ/m2 đến 1.500.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: Từ 14.000.000đ đến 60.000.000đ/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Hương Nha hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 .

- Phòng TC-KH, phòng TNMT huyện Tam Nông; UBND xã Hương Nha.