(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

I. Thông tin về tài sản đấu giá:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Địa chỉ: 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Đơn vị được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất : Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693 887 339.

4. Thông tin về lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất:

4.1. Vị trí: Số 29, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, có diện tích ranh giới thửa đất cụ thể:

+ Phía Bắc: Giáp đường Nguyễn Văn Cừ.

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng và cục An Ninh Tây nguyên; Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Gia Lai.

+ Phía Tây: Đất quy hoạch.

4.2. Diện tích khu đất: Tổng diện tích là: 14.817,1 m2.

4.3 Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

+ Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: Thuê 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4.4. Hiện trạng: Đất trống, nguồn gốc khu đất: UBND tỉnh Gia Lai thu hồi đất giao lại cho UBND thành phố Pleiku quản lý tại các quyết định: Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai.

5. Giá khởi điểm: 112.931.645.010 đồng. (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi lăm ngàn, không trăm mười đồng)

6. Phí tham gia đấu giá (mua hồ sơ tham gia đấu giá): 3.000.000 đồng/hồ sơ.

II. Thông tin về thời gian, địa điểm cuộc đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 21/10/2019 tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Iakring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Trong giờ hành chính)

2. Thời gian mua, nhận hồ sơ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 02/10/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính) Tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Ngày 22/10/2019 Doanh nghiệp Thông báo cho khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước.

- Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 22/10/2019 đến trước 15h30 phút ngày 24/10/2019. Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính). Hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng

- Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của khu đất đấu giá.

4. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2019.

5. Địa điểm đấu giá dự kiến: Tại trụ sở HĐND & UBND thành phố Pleiku (Địa chỉ: Số 81 đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

III. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 55, 56 đồng thời đảm bảo điều kiện tại điều 58 của Luật Đất đai năm 2013. Có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

- Chấp nhận Phương án đấu giá được phê duyệt.

- Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt.

- Chấp nhận giá khởi điểm.

- Nộp đủ hồ sơ, phí tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành).

3. Cách thức đăng ký: Tất cả hồ sơ được bỏ gọn vào thùng hồ sơ, nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã quy định.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: Số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trân trọng thông báo đến các tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu biết để đăng ký tham gia./.