(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam. Địa chỉ: Số 22, Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: 09 tài sản như sau.

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 200m2 và tài sản gắn liền với đất là Nhà trệt lục giác có diện tích xây dựng: 14,3m2, diện tích sàn: 14,3m2 thuộc thửa đất số: Khu 9/23, tờ bản số: QH00, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 400m2 và tài sản gắn liền với đất là Nhà trệt 1 gian, 2 chái có diện tích xây dựng: 103,2m2, diện tích sàn: 103,2m2 thuộc thửa đất số: Khu 9/(26&27), tờ bản số: QH00, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 400m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở trong đó (Nhà trệt 3 gian 2 chái kép có diện tích xây dựng: 90,5m2, diện tích sàn: 90,5m2; Nhà trệt 3 gian 2 chái đơn có diện tích xây dựng: 55,9m2, diện tích sàn: 55,9m2 và Nhà trệt có diện tích xây dựng: 11,9m2, diện tích sàn: 11,9m2) thuộc thửa đất số: Khu 9/(28&29), tờ bản số: QH00, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 400m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở trong đó (Nhà trệt 3 gian 2 chái có diện tích xây dựng: 74,5m2, diện tích sàn: 74,5m2; Nhà trệt 3 gian có diện tích xây dựng: 74,65m2, diện tích sàn: 74,65m2 và Nhà trệt có diện tích xây dựng: 14,7m2, diện tích sàn: 14,7m2) thuộc thửa đất số: Khu 9/(21&22), tờ bản số: QH00, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 400m2 và tài sản gắn liền với đất có diện tích xây dựng: 103,9m2, diện tích sàn: 103,9m2 thuộc thửa đất số: Khu 9/(24&25), tờ bản số: QH00, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích: 400m2thuộc thửa đất số: Khu 9/1, Khu 9/45, tờ bản số: QH/01, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 200m2 thuộc thửa đất số: Khu 9/43, tờ bản số: QH01, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Tài sản 8: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn có diện tích: 200m2 thuộc thửa đất số: Khu 9/44, tờ bản số: QH/01, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Tài sản 9: Công trình xây dựng trên đất là Khu lưu trú cho quản lý dự án Khu phố Việt trong đó (Nhà ở Tháp nơm có diện tích xây dựng: 91,7m2, diện tích sàn: 358,8 m2 và Hành lang nối có diện tích xây dựng: 13,6m2, diện tích sàn: 13,6m2 có thời hạn sở hữu đến 15/06/2059) thuộc thửa đất số: Khu 9/1 + 9/45, tờ bản số: QH/01, tại địa chỉ: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tổng giá khởi điểm: 61.870.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng.

Tài sản đưa ra đấu giá là trọn gói không bán riêng lẻ từng tài sản một.

Địa điểm trưng bày tài sản tại: Khu tái định cư Thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/10/2019 đến trước 16h30’ ngày 22/10/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Từ ngày 03/10/2019 đến trước 16h30’ ngày 22/10/2019.

Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Trước 16h00’ ngày 24/10/2019.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h30’ngày 25/10/2019.

Cách thức đăng ký tham gia: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) để mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá trong giờ hành chính, trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - 0903561555.