(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2019 do Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 10 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 tại Hội trường UBND Thị trấn Tân Phú; Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

4. Tài sản đấu giá: Quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su trên các vườn cây cao su an sinh xã hội

- Thời gian nhượng quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su trên các vườn cây cao su an sinh xã hội: 15 năm kể từ năm 2019.

*Mô tả tài sản: Tổng diện tích các vườn cây an sinh xã hội có cây cao su được đấu giá quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su là 1.978,006 ha. Tổng diện tích cây cao su được đấu giá quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su là 1.710,14 ha. Cụ thể: 

STT

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

TỔNG DIỆN TÍCH VƯỜN CÂY (HA)

TỔNG DIỆN TÍCH CÂY CAO SU KHAI THÁC (HA)

CAO SU TẬP TRUNG (HA)

DỰ ÁN 10% (HA)

TỔNG (HA)

1

Gói 1:Tổng diện tích cao su tập trung an sinh xã hội do Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long quản lý

1.234,009

0

1.234,009

968,679

2

Gói 3: Tổng diện tích cao su 10% an sinh xã hội của 77 dự án do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long quản lý.

0

743,997

743,997

741,461

TỔNG CỘNG

1.234,009

743,997

1.978,006

1.710,14

* Đấu giá riêng lẻ từng gói. Liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí để biết thêm chi tiết.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm đấu giá là đơn giá cho 1 ha để được chuyển nhượng quyền quản lý, chăm sóc và khai thác cao su năm đầu tiên (năm 2019). Giá khởi điểm đấu giá là: 11.702.356 đồng/ha/năm. 

STT

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

DIỆN TÍCH CÂY CAO SU KHAI THÁC (HA)

GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ NĂM ĐẦU (đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng)

1

Gói 1

968,679

11.335.827.000

2.267.165.000

2

Gói 3

741,461

8.676.841.000

1.735.368.000

TỔNG

1.710,14

20.012.668.000

4.002.533.000

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 060186523779 tại Ngân hàng Sacombank – PGD Lê Văn Sỹ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 19/9/2019, 20/9/2019, 23/9/2019 (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 19/9/2019.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc

7. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 06/9/2019 đến hết ngày 23/9/2019

- Địa điểm: Văn phòng đại diện Bình Phước của Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định.

8. Đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 06/9/2019 đến hết ngày 23/9/2019. Tổ chức đấu giá sẽ từ chối các phiếu trả giá được nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 23/9/2019

- Địa điểm: Văn phòng đại diện Bình Phước của Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thì xem như người tham gia đấu giá đã hiểu rõ về hiện trạng, đặc điểm của tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

10. Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng: người trúng đấu giá phải ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng tại tài khoản Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội Bình Phước số tiền: 10% × giá trúng đấu giá quyền khai thác/ha/năm × diện tích cao su khai thác × 15 năm.

- Hết thời hạn của hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý, chăm sóc, khai thác vườn cây cao su Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội sẽ hoàn trả lại cho người trúng đấu giá khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.