(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh bán đấu giá một số tài sản thanh lý của Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh theo Quyết định số 94/KTVT của Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 24/9/2018 như sau:

Tổng giá khởi điểm: 676.900.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).

Tổng tiền đặt trước: 67.690.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

(Có phụ lục thông tin chi tiết tài sản kèm theo)

Thời gian niêm yết, công khai đấu giá: Từ ngày 07/9/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2018.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Vào giờ hành chính ngày 07/9/2018 đến ngày 21/9/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh.

Thời gian nộp tiền đặt trước: vào ngày 19/9/2018, 20/9/2018, 21/9/2018. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty (số tài khoản: 44400026268668 – Ngân hàng Sea bank Chi nhánh Nghệ An).

Thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 07/9/2018 đến ngày 21/9/2018 tại nơi trưng bày tài sản:

Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò: phường Nghi Tân, thị Xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy: phường Bến Thủy, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Văn Phòng Công ty Cổ Phần Cảng Nghệ Tĩnh: số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian địa điểm xem các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá: từ ngày 07/9/2018 đến ngày 21/9/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân tổ chức tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ cho Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh bao gồm:

Đơn đăng ký đấu giá (theo mẫu Công ty phát hành);

Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân của người đăng ký tham gia đấu giá, người được ủy quyền (nếu có);

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (nếu là tổ chức đăng ký tham gia đấu giá);

Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

Chứng từ nộp tiền đặt trước.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tuân thủ quy định pháp luật và Quy chế của Công ty.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/9/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh (địa chỉ số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An).

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá trả giá lên.

Những thông tin cần thiết khác: Xem tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh, phòng 301, tòa nhà Yên Hòa, số 9A, đường Nguyễn Trãi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238.893.6789; 0985.633.006.