(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/8/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đối với 58 lô đất ở trên địa bàn xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

UBND huyện Quảng Xương

Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 1
Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 2
Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 3
Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 4
Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 5
Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 6
Ngày 24/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 7