(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2019 do UBND xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ của người có tài sản; nơi có tài sản đấu

- UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Nơi có có tài sản đấu giá

- UBND xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ trụ sở: Xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê. Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0915.114.581 / 0913.084.078.

3- Vị trí quy hoạch, tài sản, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước 

Vị trí QH

Lô đất

GiáKĐ (đồng/m2)

Tiền hồ sơ (đồng/lô đất)

Tiền đặt trước (đồng/lô đất)

Khu dân cư Ngõ Hà

Lô LK1-8, LK1-11, LK1-12, LK1-13, LK1-14, LK1-19,LK1-20

17.000.000

500.000

300.000.000

Lô LK1-3, LK1-25, LK2-1, LK2-15, LK2-16

12.000.000

500.000

200.000.000

Từ lô LK2-2 đến lô LK2-6 và từ lô LK2-9 đến lô LK2-14

6.000.000

500.000

100.000.000

(có bảng kê chi tiết kèm theo)

Các mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá; là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

4.1- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người có đủ năng lực hành vi dân sự; thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này. Đăng ký tham gia đấu giá tại vị trí có mức giá khởi điểm nào thì phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu giá cho mức giá khởi điểm đó.

4.3- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.4- Phương thức đấu giá: Người tham gia đấu giá phải trả từ giá khởi điểm trở lên; phần giá trả cao hơn giá khởi điểm bao nhiêu do người tham gia đấu giá quyết định (không quy định bước giá).

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 03/7/2019 đến 10 giờ ngày 22/7/2019 tại trụ sở UBND xã Cẩm Chế.

5.2- Tổ chức xem khu đất: Khách hàng có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Cẩm Chế vào lúc 08 giờ từ ngày 16/7 đến ngày 18/7/2019 để đi xem thực tế khu đất.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7 đến ngày 22/7/2019. Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Tên tài khoản là Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê (khoản tiền đặt trước không tính lãi, phí nộp tiền do khách hàng chịu).

5.4- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Từ 08 giờ ngày 24/7/2019 tại hội trường UBND xã Cẩm Chế.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Cẩm Chế hoặc Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê theo địa chỉ trên. 

BẢNG KÊ DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Địa chỉ lô đất: Xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Ngày công bố giá đã trả: 24/7/2019

Vị trí quy hoạch

Lô đất số

Diện tích
(m2/lô)

Giá khởi điểm
(đồng/m2)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Khu dân cư Ngõ Hà, xã Cẩm Chế

LK1-8

100,0

17.000.000

500.000

300.000.000

LK1-11

100,0

LK1-12

100,0

LK1-13

100,0

LK1-14

100,0

LK1-19

100,0

LK1-20

100,0

LK1-3

97,7

12.000.000

500.000

200.000.000

LK1-25

90,4

LK2-1

108,1

LK2-15

113,6

LK2-16

107,8

LK2-2

104,1

6.000.000

500.000

100.000.000

LK2-3

101,0

LK2-4

105,0

LK2-5

105,0

LK2-6

105,0

LK2-9

105,0

LK2-10

105,0

LK2-11

105,0

LK2-12

105,0

LK2-13

105,0

LK2-14

105,0