(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Mê Kông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2020 do Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:
Ngày 24/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 1