(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, địa chỉ: Số 36 ngõ 1, phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: 1.148.621 kg gạo tẻ Nam bộ sản xuất vụ Đông xuân năm 2018, thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội. Chi tiết theo danh mục đính kèm.

4. Giá khởi điểm: 7.700 đồng/kg (Bằng chữ: Bảy nghìn, bảy trăm đồng trên ki-lô-gam).

Hàng giao tại nơi bảo quản. Khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình.

5. Nơi bảo quản tài sản: tại các Chi cục Dự trữ theo danh mục đính kèm.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 21/10/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 đơn vị tài sản

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/10/2019 đến hết ngày 21/10/2019 tại nơi bảo quản tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 23/10/2019.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên trong thời hạn quy định (ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền) hoặc có thể thay thế bằng bảo lãnh ngân hàng.

Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản [.....].

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 24/10/2019.

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trân trọng!

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Đính kèm Thông báo số 176-2/TB-NAP.HN ngày 18/09/2019)

TT, mã đơn vị tài sản

Địa điểm kho để hàng

(địa điểm giao hàng)

Số

lượng

(kg)

Đơn giá

khởi điểm

(đồng/kg)

Giá

khởi

điểm

(đồng)

Tiền đặt

trước

(đồng)

GẠO NAM BỘ 15% TẤM NHẬP KHO NĂM 2018

1.148. 621

8.844.381.700

884.438.170

G – 01

Kho Phụng Thượng– CCDTNN Sơn Tây; Kho, ngăn kho: C 1/6, C 1/7

240.000

7.700

1.848.000.000

184.800.000

G - 02

Kho Phụng Thượng– CCDTNN Sơn Tây; Kho, ngăn kho:  C 1/1,C 1/4

240.000

7.700

1.848.000.000

184.800.000

G - 03

Kho Tam Hưng – CCDTNN Thanh Oai; Kho, ngăn kho: C 3/1

125.000

7.700

962.500.000

96.250.000

G – 04

Kho Đông Anh– CCDTNN Đông Anh; Kho, ngăn kho: C 1N6; I6N3L2; I6N3L3

293.621

7.700

2.260.881.700

226.088.170

G – 05

Kho Đông Anh– CCDTNN Đông Anh; Kho, ngăn kho: C1N7; I6N3L4

250.000

7.700

1.925.000.000

192.500.000