(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/05/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 8 LK5-1, Khu ĐTM Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Tên của Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung;

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Hà Trung.

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

2. Tên của tài sản đấu giá:

- Là quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất tại MBQH khu dân cư Gò Súng thôn Vân Cô; Khu dân cư Ao Làng thôn Vân Cô; khu dân cư Đồng Giữa thôn 3, xã Hà Lai, huyện Hà Trung.

- Diện tích các lô đất: Từ 162,5 m2/lô đến 241,1 m2/lô;

- Mục đích và thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

+ Thời hạn sử dụng đất: Đất ở giao lâu dài.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2021 đến ngày 19/5/2021 (Người tham gia đấu giá chủ động liên hệ với UBND xã Hà Lai để xem tài sản và các giấy tờ hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại UBND xã Hà Lai: Trong giờ hành chính ngày 06/5/2021 đến buổi sáng ngày 19/5/2021 (đến 11 giờ 00’);

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long: Trong giờ hành chính ngày 06/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

5. Giá khởi điểm để đấu giá:

Giá khởi điểm để đấu giá QSD đất được quy định cụ thể theo mét vuông đất :

- Khu dân cư Gò Súng (lô 11, lô 12); Khu dân cư Ao Làng (lô 6 đến lô 11), giá khởi điểm 1.800.000 đồng/m2;

- Khu dân cư Đồng Giữa: Lô 4, giá khởi điểm 4.600.000 đồng/m2; Lô 14, lô 15, lô 21 đến lô 26, giá khởi điểm 2.200.000 đồng/m2; Lô 20, giá khởi điểm 2.300.000 đồng/m2;

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Lô 4, lô 14, lô 24 (Khu dân cư Đồng Giữa) là 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá; Các lô còn lại là 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: Từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá;

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 21/5/2021.

Lưu ý: Nội dung trong giấy nộp tiền tại ngân hàng, khách hàng ghi rõ: “[Họ tên người tham gia đấu giá] + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Hà Lai”

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại UBND xã Hà Lai: Trong giờ hành chính ngày 06/5/2021 đến buổi sáng ngày 19/5/2021 (đến 11 giờ 00’);

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long: Trong giờ hành chính ngày 06/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

* Điều kiện và cách thức: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá QSD đất theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu;

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 24/5/2021.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hà Lai, huyện Hà Trung.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức đăng ký lô và bỏ phiếu trực tiếp tối đa 02 vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

(Chi tiết có tại điều 9 Quy chế cuộc đấu giá QSD đất tại xã Hà Lai trong hồ sơ tham gia đấu giá)

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng các lô đất nói trên muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long - Điện thoại: 0932.324.968.

- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đăng tải thông báo này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa./.

PHỤ LỤC CHI TIẾT 18 LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI XÃ HÀ LAI, HUYỆN HÀ TRUNG

Ngày 24/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 24/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2