Ngày 2/3/2020, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/3/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng gồm: 02 lô đất ở đô thị và 01 lô đất thương mại, dịch vụ tại Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng mở rộng điểm dân cư dọc theo tuyến đường Trần Quốc Toản (Đoạn từ Đường Cù Chính Lan đến đường U Rê), thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tối thiểu, tiền hồ sơ của từng lô (thửa) đất cụ thể như sau: 

STT

Tên đường

Vị trí đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá tối thiểu (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

A

Đất ở đô thị

Mặt tiền đường Trần Quốc Toản (Đoạn từ Tô Vĩnh Diện đến U Rê)

1

Đường

Trần Quốc Toản

Lô 6

208,8

379.180.800

2.000.000

75.000.000

200.000

2

Đường

Trần Quốc Toản

Lô 24

213,5

387.716.000

2.000.000

77.000.000

200.000

B

Đất thương mại dịch vụ

Mặt tiền đường Trần Quốc Toản (Đoạn từ Tô Vĩnh Diện đến U Rê)

1

Đường

Trần Quốc Toản

Lô 26

956,05

1.388.184.600

5.000.000

277.000.000

1.000.000

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Mỗi lô (thửa) đất tổ chức một cuộc đấu giá.

  - Hình thức sử dụng đất ở đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở đô thị.

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất thương mại dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ dùng để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

  - Vị trí các lô đất tại: Thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

  + Phía Bắc giáp đường Cù Chính Lan.

  + Phía Đông giáp đường Trần Quốc Toản.

  + Phía Nam giáp đường U Rê.

  + Phía Tây giáp khu đất hộ gia đình.

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 3 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 08 giờ 30 phút, ngày 28/02/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 08 giờ 30 phút, ngày 02/3/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Sa Thầy (Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 28/02/2020.

7. Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 .

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 26,27/02 đến 08 giờ 30 phút ngày 28/02/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy (số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư