(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý ngày 23/8/2018 do Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV ủy quyền như sau:
Ngày 23/8 đấu giá máy móc thiết bị tại Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 23/8 đấu giá máy móc thiết bị tại Quảng Ninh ảnh 2