(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ phách chủng loại Lim xanh, thuộc nhóm IIA, có khối lượng 13,103m3 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 222.751.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi mốt ngàn đồng chẵn)

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có)

4. Tiền đặt trước: 44.000.000 đồng/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước huyện Bắc Trà My. (Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và phiếu trả giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): kể từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 21/08/2019.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 21/08/2019 đến 15h00 ngày 22/08/2019.

- Mua và nộp hồ sơ tại 02 nơi:

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà My (Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.).

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá).

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 8h30 ngày 23/08/2018 tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà My (Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.